เยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

DATE 2017-5-10

สวัสดีค่ะ วันนี้เด็กทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นทั้ง36คน ได้มาเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว วัตนธรรม ของประเทศไทยให้คนญี่ปุ่นรับรู้และเข้าใจว่าเมืองไทยมีสถานทีท่องเที่ยวมากหมาย และยังได้ทำการแสดงโขน คนญี่ปุ่นต่างก้ประทับใจกับการแสดงมากค่ะ