อบรมผลผลิตทางการเกษตรของเมืองอิวากิ

DATE 2017-8-10

วันที่2 เดือนสิงหาคม วันนี้ที่มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมให้ความรู้ผลผลิตทางการเกษตรของเมืองอิวากิ ซึ่งเมืองอิวากิ จังหวัดฟุคุชิมะไม่ได้มีแค่มะเขือเทศอย่างเดียว มีผักผลไม้ผลผลิตเกือบทั้งปี โดยมีวิทยากรมาบรรยาถึงผลผลิตวิธีการเลือกดูเลือกซื้อผักผลไม้ เมืองอิวากิ จังหวัดฟุคุชิมะ จะมีมะเขือเทศและเห็ดตลอดทั้งปี สตอเบอรี่จะมีตั้งแต่เดือน12ไปจนถึงเดือน5 สาลี่จะมีตั้งแต่ปลายเดือนแปดไปจนถึงปลายเดือน 11 มะเดื่อจะมีตั้งแต่ปลายเดือน9 จนถึงเดือน11 ถ้าใครได้มีโอกาสมาเมืองอิวากิ ก็ขอให้มาลองเก็บลองชิมผลไม้ของเมืองนี้ดูน่ะค่ะ

รัสมี(ミミ)