งานPark de kitchen

DATE 2017-11-4

วันที่3พฤศจิกายน พวกเราได้ไปงาน Park de kitchen ซึ่งได้มีการนำผักผลไม้และผักแปรรูปที่ปลูกในเมืองอิวากิมาขายในราคาถูกและหากซื้อสินค้าแปรรูปและผักผลไม้500เยนขึ้นไปจะได้รับกระเป๋าผ้าเป็นของรางวัลและมีร้านอาหารร้านค้ามาจัดจำหน่ายทั้งหมด13ร้านอย่างเช่นซุปมะเขือเทศซึ่งมะเขือเทศเป็นผักที่มีชื่อเสียงของเมืองอิวากิ และมีส่วนที่จัดเพื่อประชาสัมพันธ์การเกษตรของเมืองอิวากิอีกด้วยส่วนสถานที่จัดงานก็ได้จัดที่สวนสาธารณะของเมืองอิวากิตั้งแต่เวลา 10.00-15.00ไม่ค่าใช้จ่ายยกเว้นจะจับจ่ายใช้สอยเองนะคะ

Lukwa(ルックワ)